تکریم و تشکر از خدمات آقای مهندس توحیدی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تکریم و تشکر از خدمات آقای مهندس توحیدی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات