تقدیر از مجموعه کادر پزشکی نیروگاه رامین اهواز در روز پزشک

تقدیر از مجموعه کادر پزشکی نیروگاه رامین اهواز در روز پزشک

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات