برگزاری نشست هفتگی ستاد کاهش پیک بار استان یزد/ عملکرد موفق  استان در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک

برگزاری نشست هفتگی ستاد کاهش پیک بار استان یزد/ عملکرد موفق  استان در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک

در سیزدهمین نشست ستاد کاهش پیک بار استان یزد، این استان از سوی مرکز پایش بار به عنوان یک از استان‌های موفق در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک در هفته گذشته معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت و اعضای ستاد کاهش پیک بار استان یزد برگزار شد؛ مصوبات مربوط به کاهش پیک بار بررسی شد.

در ابتدای این نشست ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با اشاره به شرایط سخت هفته گذشته و با توجه به افزایش دمای کشور و استان، کاهش ذخیره گردان نیروگاه‌ها را یادآور شد و افزود: طی هفته گذشته ذخیره بار گردان به حداقل میزان خود رسید که خوشبختانه با همکاری، هماهنگی و عملکرد موفق شرکت‌های توزیع نیروی برق استان و برق منطقه‌‌ای یزد توانستیم از این هفته به خوبی عبور کنیم.

وی با بیان اینکه استان یزد در جلسه مرکز پایش بار هفته گذشته به عنوان یکی از استان‌های برتر در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک معرفی شد، از اقدامات و هماهنگی‌های مناسب انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق استان جهت کنترل بار ادارات استان تقدیر کرد و خواستار تحلیل نتایج بدست آمده، پیگیری کاهش بار ادارات استان تا حداکثر پتانسیل ممکن و تداوم همکاری دو شرکت برای گذر موفق از ایام باقیمانده پیک شد.

در ادامه این نشست فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت، ضمن ارائه گزارش از مصوبات اجرا شده در یک هفته گذشته، ارسال پیامک به مشترکین، آگاه‌سازی مشترکین از وضعیت شبکه برق و پایش مشترکین هدف را، از جمله اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از ظرفیت استارت آپ‌ها در بخش توزیع عنوان کرد.

وی افزود: پایش و کنترل بار ادارات به صورت روزانه انجام شده و گزارش رده‌بندی مصرف مشترکین اداری توسط شرکت توزیع نیروی برق استان به استاندار یزد ارسال شده است.

در ادامه این نشست رضا رضی رئیس اداره بهره‌برداری AOC برق منطقه‌ای یزد گزارشی از وضعیت کنترل پیک کشور و استان در هفته گذشته، پیک نیاز مصرف ماهانه شب و روز استان، میزان بار مدیریت شده در استان ارائه داد.

وی سقف پیک برق منطقه‌‌ای یزد در هفته ۲۱ سال را به میزان ۵۸۳ مگاوات و سقف پیک شرکت توزیع نیروی برق را در این هفته به میزان ۸۸۶ مگاوات دانست و افزود: هفته گذشته به لحاظ شرایط شبکه برق کشور هفته بسیار سختی در مدیریت بار بود.

محمد فراتی مدیر دیسپاچینگ و فوریت‌های شرکت توزیع برق استان یزد نیز در ادامه وضعیت پیک بار توزیع و پیش‌بینی وضعیت دمایی استان را گزارش داد.

وی با ارائه نمودار‌های رفتار بار شرکت توزیع نیروی برق استان در طول هفته‌ گذشته، اجرای طرح‌های مدیریت بار ادارات استان و همچنین هماهنگی با صنایع حوزه توزیع برای مدیریت بار را تاثیر گذار دانست و افزود: مدیریت بار ادارات استان پس از پایان ساعت اداری و اجرای سایر برنامه‌های مدیریت بار، تاثیر مهمی در کاهش بار  توزیع داشته است.

در سیزدهمین نشست ستاد کاهش پیک بار استان یزد، این استان از سوی مرکز پایش بار به عنوان یک از استان‌های موفق در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک در هفته گذشته معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت و اعضای ستاد کاهش پیک بار استان یزد برگزار شد؛ مصوبات مربوط به کاهش پیک بار بررسی شد.

در ابتدای این نشست ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با اشاره به شرایط سخت هفته گذشته و با توجه به افزایش دمای کشور و استان، کاهش ذخیره گردان نیروگاه‌ها را یادآور شد و افزود: طی هفته گذشته ذخیره بار گردان به حداقل میزان خود رسید که خوشبختانه با همکاری، هماهنگی و عملکرد موفق شرکت‌های توزیع نیروی برق استان و برق منطقه‌‌ای یزد توانستیم از این هفته به خوبی عبور کنیم.

وی با بیان اینکه استان یزد در جلسه مرکز پایش بار هفته گذشته به عنوان یکی از استان‌های برتر در زمینه کنترل بار صنایع بزرگ و کوچک معرفی شد، از اقدامات و هماهنگی‌های مناسب انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق استان جهت کنترل بار ادارات استان تقدیر کرد و خواستار تحلیل نتایج بدست آمده، پیگیری کاهش بار ادارات استان تا حداکثر پتانسیل ممکن و تداوم همکاری دو شرکت برای گذر موفق از ایام باقیمانده پیک شد.

در ادامه این نشست فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت، ضمن ارائه گزارش از مصوبات اجرا شده در یک هفته گذشته، ارسال پیامک به مشترکین، آگاه‌سازی مشترکین از وضعیت شبکه برق و پایش مشترکین هدف را، از جمله اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از ظرفیت استارت آپ‌ها در بخش توزیع عنوان کرد.

وی افزود: پایش و کنترل بار ادارات به صورت روزانه انجام شده و گزارش رده‌بندی مصرف مشترکین اداری توسط شرکت توزیع نیروی برق استان به استاندار یزد ارسال شده است.

در ادامه این نشست رضا رضی رئیس اداره بهره‌برداری AOC برق منطقه‌ای یزد گزارشی از وضعیت کنترل پیک کشور و استان در هفته گذشته، پیک نیاز مصرف ماهانه شب و روز استان، میزان بار مدیریت شده در استان ارائه داد.

وی سقف پیک برق منطقه‌‌ای یزد در هفته ۲۱ سال را به میزان ۵۸۳ مگاوات و سقف پیک شرکت توزیع نیروی برق را در این هفته به میزان ۸۸۶ مگاوات دانست و افزود: هفته گذشته به لحاظ شرایط شبکه برق کشور هفته بسیار سختی در مدیریت بار بود.

محمد فراتی مدیر دیسپاچینگ و فوریت‌های شرکت توزیع برق استان یزد نیز در ادامه وضعیت پیک بار توزیع و پیش‌بینی وضعیت دمایی استان را گزارش داد.

وی با ارائه نمودار‌های رفتار بار شرکت توزیع نیروی برق استان در طول هفته‌ گذشته، اجرای طرح‌های مدیریت بار ادارات استان و همچنین هماهنگی با صنایع حوزه توزیع برای مدیریت بار را تاثیر گذار دانست و افزود: مدیریت بار ادارات استان پس از پایان ساعت اداری و اجرای سایر برنامه‌های مدیریت بار، تاثیر مهمی در کاهش بار  توزیع داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات