صدور حکم دادگاه حقوقی به نفع برق منطقه‌ای یزد

صدور حکم دادگاه حقوقی به نفع برق منطقه‌ای یزد

برای دومین بار در سال‌جاری، دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد، موفق به اخذ رای مبنی بر بی حقی مدعیان اراضی مسیر خطوط انتقال و فوق توزیع، شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اشاره به طرح دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت علیه شرکت برق منطقه‌ای یزد در دادگاه عمومی حقوقی یزد، افزود: این شکایت مبنی بر الزام به پرداخت بهای اراضی واقع در قسمتی از مسیر و حریم خط ۶۳ کیلوولت دروازه قرآن از سوی مالکین این اراضی مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به کارشناسی‌های مختلف و ارائه دفاعیات دقیق، مستند و مستدل شرکت در مراجع قضایی، دادنامه شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی یزد به نفع شرکت برق منطقه‌ای یزد مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر شد.

زهرا مشایخ کارشناس ارشد دعاوی شرکت و نماینده قضایی این پرونده نیز در این رابطه افزود: دادنامه مذکور از جمله احکامی است که با استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران اخذ شد.

وی افزود: قاضی با استناد به این ماده و دفاعیات صورت گرفته و به دلیل اینکه ملک خواهان مزروعی و در زمان احداث خط خارج از محدوده شهری بوده و کل ملک مسلوب المنفعه نگردیده، این دادنامه را به نفع شرکت برق منطقه‌ای یزد صادر کرد.

گفتنی است، دادنامه صادره به دلیل شاخص بودن و انشای متمایز آن مبنی بر تایید و استحکام قانون سازمان برق ایران، پس از ارسال به دفتر حقوقی شرکت توانیر، به عنوان دادنامه نمونه و شاخص به کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر معرفی شد.

برای دومین بار در سال‌جاری، دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد، موفق به اخذ رای مبنی بر بی حقی مدعیان اراضی مسیر خطوط انتقال و فوق توزیع، شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اشاره به طرح دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت علیه شرکت برق منطقه‌ای یزد در دادگاه عمومی حقوقی یزد، افزود: این شکایت مبنی بر الزام به پرداخت بهای اراضی واقع در قسمتی از مسیر و حریم خط ۶۳ کیلوولت دروازه قرآن از سوی مالکین این اراضی مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به کارشناسی‌های مختلف و ارائه دفاعیات دقیق، مستند و مستدل شرکت در مراجع قضایی، دادنامه شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی یزد به نفع شرکت برق منطقه‌ای یزد مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر شد.

زهرا مشایخ کارشناس ارشد دعاوی شرکت و نماینده قضایی این پرونده نیز در این رابطه افزود: دادنامه مذکور از جمله احکامی است که با استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران اخذ شد.

وی افزود: قاضی با استناد به این ماده و دفاعیات صورت گرفته و به دلیل اینکه ملک خواهان مزروعی و در زمان احداث خط خارج از محدوده شهری بوده و کل ملک مسلوب المنفعه نگردیده، این دادنامه را به نفع شرکت برق منطقه‌ای یزد صادر کرد.

گفتنی است، دادنامه صادره به دلیل شاخص بودن و انشای متمایز آن مبنی بر تایید و استحکام قانون سازمان برق ایران، پس از ارسال به دفتر حقوقی شرکت توانیر، به عنوان دادنامه نمونه و شاخص به کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات