بهره برداران چاههای مجاز نسبت به تمدید پروانه بهره برداری خود...

رییس اداره منابع آب شهرستان نیر از بهره برداران چاههای مجاز خواست تا در اسرع وقت نسبت به تمدید پروانه بهره برداری خود اقدام نمایند.

مهندس رضا سلیمی گفت: دارندگان پروانه بهره برداری چاه‌ها در اسرع وقت نسبت به مراجعه و تقاضای تمدید پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، حفر هر گونه چاه با مجوز وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، مجاز است و هر گونه حفر چاه بدون اخذ پروانه و تغییرات در چاه مانند کف شکنی از این شرکت ممنوع است .

سلیمی اضافه کرد: کسانی که بدون مجوز این کار را انجام می‌دهند علاوه بر این که باعث خسارت به منابع ارزشمند آب‌های زیرزمینی می‌شوند، به چاه‌های مجاز اطراف نیز خسارت بسیاری را وارد می‌کنند .

وی در ادامه از کسانی که نسبت به این کار غیرقانونی اقدام نموده اند، درخواست کرد تا نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز در حضور مامورین اداره منابع آب شهرستان‌ و با نظارت آنان اقدام کنند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات