نتیجه بازخوانی اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای ۷۵۲ اوکراین/ پرواز هواپیما نرمال و بدون مشکل بوده‌ است/ ضبط اطلاعات تا ۱۹ ثانیه پس از برخورد موشک اول

نتیجه بازخوانی اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای ۷۵۲ اوکراین/ پرواز هواپیما نرمال و بدون مشکل بوده‌ است/ ضبط اطلاعات تا ۱۹ ثانیه پس از برخورد موشک اول

زنگنه با بیان اینکه داده‌های هر دو جعبه سیاه هواپیما بدون مشکل فنی بازخوانی شد، افزود: تا ساعت ۶: ۱۴: ۵۶ همه متغیرهای پروازی عادی و هواپیما در شرایط نرمال بوده و CVR هواپیما تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول را ضبط کرده است. رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه اقدامات و مشارکت صورت گرفته در فرآیند بازخوانی بر اساس استانداردهای انکس ۱۳ پیمان شیکاگو بوده است، تصریح کرد: در داخل کابین پرواز، سه نفر کرو و یک نفر معلم حضور داشته‌اند که هرسه متوجه شرایط غیر عادی شده و تا آخرین لحظات مشغول کنترل و هدایت هواپیما بوده‌اند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات