برگزاری کارگاه آموزش شهروندی ترافیک برای کودکان

برگزاری کارگاه آموزش شهروندی ترافیک برای کودکان

به گزارش شهریار،از سوی حوزه فرهنگی اجتماعی منطقه، برای کودکان و خردسالان هنرجوی مراکز فرهنگی این شهرداری، کارگاه آموزش شهروندی با محوریت "ترافیک و حمل و نقل" در سرای محله زعفرانیه، برگزار شد.

در این کارگاه سر فصل هایی از قبیل آشنایی با تابلوهای شهری، استفاده از دوچرخه برای جلوگیری از ترافیک، استفاده از پارکینگ جهت کاهش بار ترافیک شهری و... توسط کارشناس مربوطه، به کودکان توضیحاتی ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات