آبنمای میدان معلم توسط شهرداری خرمشهر بهسازی و فعال شد

آبنمای میدان معلم توسط شهرداری خرمشهر بهسازی و فعال شد

آبنمای میدان معلم توسط شهرداری خرمشهر بهسازی و فعال شد

در ادامه بهسازی و فعال سازی آبنماهای سطح شهر......

يکشنبه ٢ شهريور ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات