شرکت یک پیکره واحد است و همه باید با یکدیگر رشد کنند /موفقیت محصول...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات