فرآیند نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب آغاز شد

نخستین جلسه نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب خراسان رضوی در سطح شهرستانی، در قوچان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، فرآیند نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب با حضور دکتر کامران داوری، رئیس دبیرخانه دائمی شورای همیاران آب استان خراسان رضوی و نمایندگان رسمی فرمانداری، امور منابع آب، اداره آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، فرمانداری، دانشگاه، تشکل های کشاورزی و سمن های محیط زیستی از دو شهرستان قوچان و درگز آغاز شد.

کامران داوری ضمن معرفی چارچوب حکمرانی خوب و مبانی نظری طرح همیاران آب، چارچوب و اهداف آن را در افق زمانی پیش بینی شده تشریح کرد.

رئیس دبیرخانه دائمی شورای همیاران آب استان خراسان رضوی با اشاره به مکانیزم صحت سنجی گزارش و ارزیابی عملکرد طرح عنوان کرد: فرآیند نظارت در بازه های زمانی سه ماهه و در سه سطح خوداظهاری، کنترل دفتری و بازدید میدانی صورت می گیرد.

وی افزود: در مرحله اول گزارش های طرح از دستگاه های اجرای ذیربط دریافت می شود. در مرحله دوم بررسی اولیه و جلسات گفتگو به منظور رفع ابهامات برگزار می شود. در مرحله سوم که از شهرستان ها آغاز و در استان جمع بندی می شود اعضای تیم نظارت به صورت میدانی اقدام به صحت سنجی عملکرد خواهند کرد.

داوری اظهار داشت: اعضای تیم نظارت متشکل از نهادهای غیردولتی بوده و یک نماینده از کشاورزان، یک نماینده از سمن های آب و محیط زیست و یک نماینده از دانشگاه را شامل می شود. در حال حاضر اعضای تیم نظارت در تمام شهرستان های استان معرفی و احکام ایشان صادر شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات