رونق نظام پیشنهادها در گرو ارزیابی به موقع پیشنهادها و برگزاری...

هشتمین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی با حضور جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این نشست، "علیرضا سنجری نیا" مدیر دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بررسی نسخه های پیشنهادی در راستای اصلاح و مکانیزاسیون فرایند مربوطه یکی از موثرترین روش های افزایش بهره وری می باشد، افزود: در راستای تحقق برنامه جامع اصلاح نظام اداری و وفق مصوبات جلسه چهارم و پنجم کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی و با عنایت به بررسی فرم ها (شماره ۱، ۲، ۳،۴ و ۶ ) و فلوچارت گردش کار فرم­ درخواست مجوز انتخاب پیمانکار  برای الکترونیکی کردن آنها، پس از ارائه پیشنهاد اصلاحی از سوی دفتر قراردادها، جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در راستای تحقق برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اقدام لازم جهت الکترونیکی کردن فرم انجام خواهد شد.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در ادامه بر اهمیت نظام پیشنهادها به عنوان یک عامل موثر در رشد و تعالی یک سازمان تاکید کرد و ضمن بررسی گزارش آسیب شناسی ارائه شده در جلسه گفت: در راستای تحقق برنامه پنجم برنامه جامع اصلاح نظام اداری، برای ترویج فرهنگ مشارکت هر چه بیشتر تمامی کارکنان شرکت در این طرح، باید استفاده از ظرفیت اعضاء گروه های کاری تخصصی در جلب مشارکت همکاران استفاده کرد.

سنجری نیا در پایان، ارزیابی به موقع پیشنهادها با برگزاری منظم جلسات و حضور موثر اعضاء و درج پاسخ های انگیزشی لازم به عنوان توضیحات برای پیشنهاد دهنده و  اولویت بندی و اجرای به موقع پیشنهادهای مصوب، ثبت نتیجه در اجرا و اطلاع رسانی مناسب در سطح شرکت را گامی موثر در تحقق این هدف بزرگ دانست و خاطر نشان کرد: مدیران شرکت باید علاوه بر ثبت پیشنهادهای خود در سامانه نظام پیشنهادها، تاکیدات لازم را به همکاران زیرمجموعه درخصوص مشارکت فعال در ارائه پیشنهاد (با توجه به ارزیابی عملکرد فردی- سازمانی) بعمل آورند. همچنین درخصوص استفاده از ظرفیت نشریه پیام آب، صفحه نمایشگر موجود در لابی ساختمان مرکزی شرکت و بنر صفحه اول پورتال داخلی برای اطلاع رسانی های نظام پیشنهادها می بایست اقدام لازم توسط دفتر روابط عمومی صورت گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات