در چهارماهه دوم سال: قیمت مسکن در ژاپن ۴۰درصد کاهش یافت

نخستین بار است که از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۲، مناطقی باقیمت کمتر بیشتر از مناطق باقیمت بالاتر بودند. از سه منطقه شهری، ناگویا شاهد سقوط قیمت زمین در ۹ منطقه موردبررسی خود بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات