تولید بیش از دومیلیون و سیصد و چهل هزار مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در پنج ماهه نخست سال 1399

تولید بیش از دومیلیون و سیصد و چهل هزار مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در پنج ماهه نخست سال 1399

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات