بخش عمده‌ای از اراضی مسکن ملی تامین شد/تحویل تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در ماه‌های آتی

بخش عمده‌ای از اراضی مسکن ملی تامین شد/تحویل تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در ماه‌های آتی

، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه جواد عزیزی مدیرروابط عمومی آن سازمان، از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بازدید کرد و بخشی از برنامه‌های سازمان را برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن برشمرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات