کارتابل سال آخر پارلمان پایتخت

ابقای مجدد ترکیب اصلی هیات رئیسه در چهارمین سال به‌عنوان سال پایانی فعالان این دوره مدیریت شهری این انتظار را به وجود آورد که یک برنامه مدون و تحقق‌پذیر از سوی این شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر اداره شهر تهران به پایتخت‌نشینان ارائه شود اما روند برگزاری جلسه روز گذشته از یکسو و اظهارات رئیس شورا در جمع‌ خبرنگاران نشان از آن داشت که نقشه راه مشخصی برای ۱۲ ماه باقی‌مانده از دوران مسوولیت این شورا تدوین نشده است. این در حالی است که بررسی مجموعه اهداف و برنامه‌های وعده داده شده از سوی اعضای شورای شهر از ابتدای تشکیل این دوره از مدیریت شهری، برنامه سوم شهرداری و همچنین گزارش عملکردهای سه سال گذشته نشان می‌دهد: سه سال از پنجمین دوره فعالیت پارلمان شهری پایتخت در حالی به اتمام رسیده که حجم تکالیف معوق در کارتابل این نهاد ناظر بر شهرداری غیرطبیعی و سنگین شده است. به ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات