فرمول کمکی برای خانه‌دار شدن وام‌دارها

استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت خانه اولی‌ها نیز که در حالت زوجین ۱۶۰ میلیون تومان بوده و ۴۰ میلیون تومان جعاله نیز به‌عنوان مکمل می‌تواند در صورت تمایل به این رقم اضافه شود، سومین محلی است که به جبران فاصله بودجه متقاضیان مسکن و قیمت‌های فعلی کمک می‌کند. به این ترتیب یک زوج خانه اولی ۳۰۰ میلیون تومان از قیمت مسکن را از طریق رهن و وام تامین خواهند کرد و الباقی این رقم باید با نقدینگی آنها و احتمالا وام‌های مکمل در صورت استطاعت تامین شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات