جای‌گذاری و نصب دو مخزن آب‌رسانی اضطراری در آبفای منطقه یک

سعید الکائی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از جای‌گذاری و نصب دو مخزن آب‌رسانی اضطراری در پارک ازگل و پارک احمدلو واقع در بلوار اوشان خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات