59344 متر مربع از معابر سطح منطقه گلمان آسفالت شده است/ ایمن سازی مسیر منتهی به گلمان از مطالبات اصلی شهروندان گلمان

59344 متر مربع از معابر سطح منطقه گلمان آسفالت شده است/ ایمن سازی مسیر منتهی به گلمان از مطالبات اصلی شهروندان گلمان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات