18 هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه ها ی قوچان رفع تصرف و 62 چاه غیر...

علی عزیزی- قوچان/ انسداد 62 حلقه چاه غیر مجاز آب و رفع تصرف بیش از 18هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه های شهرستان قوچان از ابتدای سال جاری به همت تلاش گران امور منابع آب انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی «سید موسی حسینی جعفر آبادی» با بیان این مطلب افزود: فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی اتفاق می افتد و همه تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت های غیرمجاز از آبخوان های منطقه است .

وی یادآور شد: در این راستا  از ابتدای امسال  بیش از 70 مورد کنتورهای هوشمند مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و رفع عیب شد تا بهره برداران بتوانند از این سرمایه ها به نحو احسن استفاده کنند .

وی با اشاره به این که از ابتدای امسال تعداد 125 شارژ کنترل هوشمند را راه اندازی کرده ایم خاطر نشان کرد: به منظور کنترل دقیق تر و بازبینی بهتر توسط کارشناسان امور بیش از 26 مودم را نیز راه اندازی و فعال کردیم .

حسینی جعفر آبادی با اشاره به 2مورد عقد قرارداد نصب کنتور هوشمند در این شهرستان  از نصب و راه اندازی 4 کنتور هوشمند دیگر بر روی چاه های کشاورزی  خبر داد و درباره حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی و همچنین چاه ها که بخش اعظم تامین آب شرب و کشاورزی منطقه را تامین می کند گفت: از ابتدای امسال برای حفظ و صیانت از منابع آبی شهرستان با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی و فعالیت مستمر گروه های گشت و بازرسی امور آب  62 چاه غیر مجاز مسدود و پر شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی و توقیف 6 دستگاه حفاری غیر مجاز از دیگر اقدامات پیش گیرانه نیروهای گشت و بازرسی بود که خوشبختانه دستگاه قضا و نیروی انتظامی در این راستا همکاری بسیار خوبی داشتند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات