جلسه هم اندیشی بازطراحی ساختار ستاد آب کشور بر اساس مدیریت حوضه ای

متعاقب نشست هم اندیشی باز طراحی ساختار آب کشور براساس مدیریت حوضه ای با حضور وزیر نیرو و نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذیربط در تاریخ نوزدهم مرداد در وزارت نیرو، جلسه ویدیو کنفرانس در روز دوم شهریور با حضور مدیران وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به منظور هم اندیشی بازطراحی ساختار ستاد آب کشور بر اساس مدیریت حوضه ای برگزار شد.

در این جلسه نقطه نظرات اعضا در خصوص بازطراحی ساختار ستاد آب کشور بر مبنای مدیریت حوضه ای منابع آب و در راستای پویش الف - ب - ایران و پیگیری تحقق برنامه های سازوکارها این پویش، ارائه شد و مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو بر اهمیت اصلاح ساختار ستاد آب کشور را برای پاسخگویی شایسته به مسائل آب تاکید نمود .

در این جلسه مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل طی سخنانی، نحوه بازطراحی دفاتر و معاونت های حوضه ای ستاد آب کشور مهم دانست و بر اهمیت همگرایی و هماهنگی بیشتر بین دفاتر مشابه در حوضه های آبریز مختلف در ساختار ستاد آب کشور که بایستی در عمل، جایگزین دفاتر و معاونت های وظیفه ای موجود شوند را برای انجام هر چه بهتر ماموریت ها و وظایف و فعالیت ها تاکید کرد .

مهندس عباس جنگی مرنی در ادامه گفت: تعیین نحوه ارتباط شرکت های آب منطقه ای استانها با دفاتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک و همچنین این دفتر با دفاتر و معاونت های حوضه آبریز و تسریع در انجام کامل و بهبود اقدامات و برنامه های ساختاربخش، هماهنگ ساز و جهت دهنده، نظیر سامانه های ساماب، سامیر و ایران دمز برای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه های آبریز کشور را مهم و ضروری هستند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات