18 هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه ها ی قوچان رفع تصرف و 62...

18 هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه ها ی قوچان رفع تصرف و 62...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی «سید موسی حسینی جعفر آبادی» با بیان این مطلب افزود: فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی اتفاق می افتد و همه تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت های غیرمجاز از آبخوان های منطقه است.

وی یادآور شد: در این راستا  از ابتدای امسال  بیش از 70 مورد کنتورهای هوشمند مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و رفع عیب شد تا بهره برداران بتوانند از این سرمایه ها به نحو احسن استفاده کنند .

وی با اشاره به این که از ابتدای امسال تعداد 125 شارژ کنترل هوشمند را راه اندازی کرده ایم خاطر نشان کرد: به منظور کنترل دقیق تر و بازبینی بهتر توسط کارشناسان امور بیش از 26 مودم را نیز راه اندازی و فعال کردیم .

حسینی جعفر آبادی با اشاره به 2مورد عقد قرارداد نصب کنتور هوشمند در این شهرستان  از نصب و راه اندازی 4 کنتور هوشمند دیگر بر روی چاه های کشاورزی  خبر داد و درباره حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی و همچنین چاه ها که بخش اعظم تامین آب شرب و کشاورزی منطقه را تامین می کند گفت: از ابتدای امسال برای حفظ و صیانت از منابع آبی شهرستان با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی و فعالیت مستمر گروه های گشت و بازرسی امور آب  62 چاه غیر مجاز مسدود و پر شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی و توقیف 6 دستگاه حفاری غیر مجاز از دیگر اقدامات پیش گیرانه نیروهای گشت و بازرسی بود که خوشبختانه دستگاه قضا و نیروی انتظامی در این راستا همکاری بسیار خوبی داشتند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات