خشکی درصدی از درختچه ها، طبیعی است

خشکی درصدی از درختچه ها، طبیعی است

مسعود برزگر جلالی در گفتگو با خبرنگار شهریار گفت: در هر احداث و کاشت فضای سبز در شرایط ایده‌ال، معقول و منطقی، ۵ درصد هدررفت در نظر گرفته و این مورد را در قراردها نیز منظور می کنیم.
او افزود: تا ۵ درصد هدررفت، مورد قبول پیمانکار است و بیش از آن، حتی یک دهم درصد اگر بیشتر باشد، پیمانکار طبق قرارداد فیمابین بین کارفرما موظف است همان نهاده را با همان کیفیت خریداری کرده و جایگزین نماید.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر با اشاره به آخرین وضعیت رشد نهال‌های کشت‌شده در طرح یکی میلیون اصله نهال اظهار داشت: مطابق نتایج استخراجی از وضعیت تمامی نهال‌ها و درختچه‌های کاشته شده، درختان خشکیده زیر ۳ درصد است؛ به عبارتی پیمانکاران کاملا در شرایط ایده‌ال کار خود را انجام داده‌اند که اگر غیر از این باشد، پیمانکار موظف است که نهاده را خریداری و در جای خود جایگزین هم جبران  هزینه کند.
او اضافه کرد: کل نهال‌ها و درختچه‌هایی که در طرح یک میلیون اصله نهال خشکیده‌اند، زیر ۳ درصد است که وضعیت بهتری دارد.
جلالی با اشاره به تصمیم مدیریت شهری برای جبران کمبود سبزینگی نیز گفت:  اگر در برخی مناطق خشکی نهال‌های کشت شده نمود بیشتری دارد، به خاطر تیراژ بسیار بالایی است که امسال بعد از سالیان سال در تبریز کاشته شده است و مقرر شده یک بار به صورت جدی در بحث کاشت درخت در تبریز ورود کنیم و این کمبود سبزینگی و درخت را جبران کنیم.
او افزود: هر سال نزدیک به ۱۰ تا ۳۰ هزار اصله درخت در شهر کاشته می‌شد که امسال کاشت میلیون اصله نهال در برنامه گذاشته شده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اشاره به فازبندی طرح کشت یک میلیون اصله نهال عنوان کرد: نگرانی‌هایی مبنی بر عدم موفقیت این طرح وجود داشت، ولی  ما این طرح را در سه فاز انجام می‌دهیم که در فاز اول آن ۲۸۶ هزار اصله درخت و درختچه با موفقیت کشت شد و  فاز دوم طرح از اواخر شهریور تا اوایل زمستان انجام می‌شود که ۴۰۰ هزار اصله در برنامه گذاشته‌ایم و در نهایت فاز سوم آن در ۱۵ اسفند همزمان با هفته درختکاری شروع می شود تا طرح یک میلیون درخت و درخچه تکمیل شود.
او افزود: تصور کنید در فاز اول  طرح که ۲۸۶ هزار اصله درخت کاشته‌ایم، ۵ درصد آن بیش از ۱۴ هزار اصله می‌شود که عدد بسیار بالایی بوده و به اندازه کل کاشت‌های تبریز در سال گذشته است.
جلالی  خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز امسال در حوزه محیط زیست قدم بسیار بزرگی برداشته است و این امر مستلزم نظارت و حمایت کافی است و ما نیز از عملکرد پیمانکاران و کارگران بخش فضای سبز و مجموعه کارشناسی  شهرداری تبریز رضایت کامل داریم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات