ادامه اقدامات حمایتی برای کاهش پیامدها و آسیب های گسترش ویروس کرونا

ادامه اقدامات حمایتی برای کاهش پیامدها و آسیب های گسترش ویروس کرونا

ادامه اقدامات حمایتی برای کاهش پیامدها و آسیب های گسترش ویروس کرونا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امروز در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، ابتدا طرح‌ ها و لوایح شهرداری در خصوص اقدامات حمایتی به منظور کاهش پیامد های گسترش ویروس کرونا در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد (ستاد، مناطق، سازمان ‌ها، شرکت ‌ها و موسسات وابسته) اجازه داده می‌شود، به ‌منظور کاهش پیامد های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و مساعدت به شهروندان مشهد، نسبت به اجرای اقدامات حمایتی از جمله تخفیف بهای خدمات بهره برداری موقت، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری مشاغل و کسبه کارهای آسیب دیده از شیوه کرونا و سایر اقدامات حمایتی ذکر شده در مصوبه مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اقدام کنند.
تعیین تعرفه بهای خدمات استفاده از دوچرخه و اسکوتر اشتراکی
در ادامه این جلسه لایحه تعیین تعرفه بهای خدمات استفاده از دوچرخه و اسکوتر اشتراکی در دستور کار قرارگرفت و پس از تصویب به ماده شهرداری مشهد (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) اجازه داده شد در راستای کاهش آلودگی هوا و تحقق حمل و نقل پاک، ضمن توسعه و گسترش سامانه دوچرخه و اسکوتر اشتراکی و تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده حداکثری از آن، نسبت به دریافت بهای خدمات ارائه شده به متقاضیان مطابق جدول و تبصره ‌های پیوست اقدام کنند.
تصویب بسته تحقق پذیری اصلاح، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آبکوه
همچنین لایحه بسته تحقق پذیری اصلاح، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آبکوه یکی دیگر از دستورکار های یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد بود، که پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد، به ‌منظور سرعت‌ بخشی به پیشبرد اهداف بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده آبکوه، اجرای برنامه ‌های تسهیل‌گری، کسب رضایت‌مندی ساکنین این بافت و رونق ‌بخشی به ساخت و ساز و توانمندسازی جامعه محلی، مطابق بندها و تبصره‌های فایل پیوست اقدام کنند.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات