اعضای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه شورای شهر انتخاب شدند

اعضای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه شورای شهر انتخاب شدند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات