ساماندهی کارگران ساختمانی ۳۳ هزارتایی شد

ساماندهی کارگران ساختمانی ۳۳ هزارتایی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات