بهره برداري از 2230 پروژه توزيع برق كشور آغاز شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، به گفته معاون هماهنگي توزيع توانير خاطرنشان كرد:امسال در بخش توزيع به طور متوسط در هر ماه  بيش از 400 ميليارد  تومان پروژه افتتاح مي شود.

.وي افزود. در اين بخش يك هدف براي خودمان  انتخاب كرديم و آن كاهش قيمت تمام شده خدمات است.
رخشاني مهر اضافه كرد:
در سال 97 شاخص عملكرد طرح به اجرا 1.30 درصد بود  كه در سال گذشته به 1.61 درصد رسيده است و اين  به معناي آن است اعتبارات بيشتر در طرحها هزينه شده است.

وي اضافه كرد: در پروژه هاي امروز كه در محور ساخت وسازهاست، اصلاح وبهينه سازي شبكه  و برقرساني را در هدف قرار داده است.
معاون هماهنگي توزيع توانير اظهارداشت: هم اكنون تعداد مشتركان برق به 37ميليون مشترك رسيده است.
رخشاني مهر ادامه داد:
به دنبال تغيير نگرش و فرايندها هستيم و در همين راستا باتعريف سازوكارهاي جديد، در جهت كاهش هزينه خدمات حركت مي كنيم.
وي اذعان كرد:تاكنون اگر سازوكارها به مدد اين تفكر نمي آمدند، اين اهداف محقق نمي شد.
رخشاني مهر افزود: در قالب همين هدف, خريد تجميعي را در دستور كار قرار داديم كه باعث كاهش قيمت تمام شده در دو بخش كنتور و كابل خودنگهدار به نصف كاهش يافت .
معاون هماهنگي توزيع توانير در همين خصوص به طرح چاوش اشاره كرد و افزود: اين طرح ولتاژ را هدف قرار داده است و به جاي بهبود ولتاژ به صورت عام، به سراغ بخشي از شبكه مي رود كه ولتاژ آن براي مصرف كنندگان  ضعيف شده است.
وي يادآور شد:
در همين راستا شش هزار ميليارد تومان طرح براي  اصلاح و مقاوم سازي  و بهينه سازي شبكه تعريف شده است.
رخشاني مهر در عين حال از تقسيم بندي شركت هاي توزيع برق كشور به 5منطقه خبر داد و با بيان اينكه اين تقسيم بندي ها در راستاي مديريت بهتر فعاليت ها انجام شده است، خاطرنشان كرد: پروژه هاي امروز نيز در قالب اين ?منطقه تقسيم بندي و افتتاح مي شود.
براساس اين گزارش، در اين برنامه از طريق ارتباط ويديو كنفرانسي و با دستور وزير نيرو، پروژه ها به بهره برداري رسمي رسيد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات