بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی شرکت سهامی سازمان آب...

بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی شرکت سهامی سازمان آب...

در اجرای برنامه‌های سال 99 دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت مادر در روز دوشنبه مورخ 3/6/99 به مدت 3 ساعت مسائل، مشکلات و چالشهای شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در جلسه مشترکی با حضور معاون، مدیران و عوامل اصلی و اجرایی ذیربط در حوزه منابع انسانی شرکت مذکور و دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت مادر بصورت مجازی و از طریق ویدئوکنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه آقای نوازنی مدیرکل دفتر منابع انسانی و آموزش به تشریح اهداف و ضرورت تشکیل جلسه پرداختند و سپس عملکرد شرکت آب منطقه‌ای به تفکیک در حوزه‌های نیروی انسانی(تأمین)، نظام پرداخت، مقررات اداری، آموزش، بیمه و بازنشستگی تشریح گردید. در ادامه جلسه سئوالات و ابهامات شرکت مذکور در حوزه‌های ذیربط مطرح و توسط نمایندگان ستاد بررسی و پاسخ داده شد .

در پایان جلسه مهمترین انتظارات و رویکردهای ستاد بخش آب در حوزه منابع انسانی از جمله:

 • ممانعت از جذب و بکارگیری هرگونه نیروی انسانی بدون طی فرآیند و اخذ مجوز
 • رعایت ضوابط و مقررات اداری در کلیه حوزه‌ها و موضوعات منابع انسانی
 • توجه به رویکردها و جهت‌گیری‌های بخش آب در تنظیم ضوابط و مقررات داخلی شرکت
 • رصد و پیگیری موضوعات منابع انسانی در هیات مدیره شرکت حداقل 2 بار در سال
 • اهتمام به ارتقاء کیفیت و اثربخشی دوره‌های آموزش کارکنان
 • فراهم نمودن زمینه تعامل دوسویه و متقابل با کارکنان و شفاف نمودن و اطلاع‌رسانی حقوق سازمان و کارکنان
 • تاکید بر اجرای طرح سنجش سلامت و اهتمام به سلامت کارکنان
 • تکمیل و به روزنمودن اطلاعات سامانه های منابع انسانی اعم از سامانه حقوق و مزایا، متمرکز سازی اطلاعات منابع انسانی و سامانه کارمند ایران

مورد تأکید قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات