تقدیر از دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد

تقدیر از دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات