انجام ۷۶ میلیارد تومان پروژه عمرانی در مسیرهای منتهی به مشهد در یک ...

انجام ۷۶ میلیارد تومان پروژه عمرانی در مسیرهای منتهی به مشهد در یک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات