تاثیر  فضای سبز بر افزایش قیمت ساختمان‌های اطراف

تاثیر فضای سبز بر افزایش قیمت ساختمان‌های اطراف

http://www.bananews.ir/براساس نتایج یک پایان نامه، وجود فضای سبز از عوامل موثر در قیمت ساختمان‌هاست به طوری که بررسی قیمت املاک در جهانشهر کرج نشان می‌دهد به ازای هر کیلومتر دوری از پارک، ۲۴ درصد از قیمت واحد سطح ساختمان کاسته می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) معصومه شعبان، دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که در پایان نامه خود به ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک پرداخته با بیان اینکه ویژگی‌های محیط زیستی محل از جمله کیفیت فضای سبز یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت ساختمان های مسکونی (خانه و آپارتمان) به حساب می آیند به خبرنگار پژوهشی ایسنا گفت: دراین تحقیق، تأثیر متغیرهای فضای سبز شهری بر قیمت ساختمان در منطقه یک شهرداری کرج (جهانشهر) مورد بررسی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بدین منظور پرسشنامه ای برای ‌ مشخصات عمده و قیمت معاملاتی ساختمان طراحی شد. در مرحله بعد، این پرسشنامه با استفاده از اطلاعات ساختمان‌های فروش رفته در سال ۱۳۸۶ برای تمامی بنگاه‌های معاملات املاک موجود در منطقه جهانشهر تکمیل شد. همچنین اطلاعات مکانی و مشخصات فضای سبز مانند درصد تاج پوشش، فاصله تا پارک با استفاده از عکس‌های هوایی و عکس نقشه منطقه و نیز نرم افزارهای اطلاعات جغرافیایی شامل «‍PCI Geomantica V8.1» و «Arc GIS 2/9»‏‏ٌُ‏ اندازه گیری شد.

شعبان ادامه داد: با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک، فرآیند رگرسیون چند متغیره و روش گام به گام، مدلی از متغیرهای ساختمان و فضای سبز مؤثر بر قیمت واحد سطح ساختمان با ضریب تعیین ۶۷ درصد ارائه شد.

وی تصریح کرد: براساس این تحقیق اثر شماره طبقه آپارتمان، آسانسور، سطح ساختمان، جهت جنوبی و تعداد اتاق خواب در واحد سطح بر قیمت واحد سطح ساختمان نیز معنی دار است(سطح معنی داری پنج درصد). همچنین متغیرهای شماره طبقه آپارتمان و آسانسور به ترتیب بیشترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت ساختمان نشان می دهند. البته اثر سایر متغیرهای فضای سبز مانند دید به پارک و باغ و درصد تاج پوشش فضای سبز مثبت ولی غیر معنی دار بدست آمد(سطح معنی داری ۵ درصد).

تحقیقات این پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید مخدوم - چهره ماندگار محیط زیست ایران- و دکتر سید مهدی حشمت الواعظین و مشاوره دکتر محمود زبیری و دکتر جهانگیر فقهی انجام شده است.

 

 

    نظرات