بام‌های خنک راهی برای بهبود هوای تهران

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بام سبز در طول روز دمای هوا را کاهش می‌دهد، ولی در شب باعث افزایش دما می‌شود. همچنین این نوع بام بر سرعت و جهت باد و کاهش تهویه طبیعی شهر نیز تاثیر دارد و گسیلندگی (تابش انرژی گرمایی) از سطح آن بالا است. با انجام شبیه‌سازی بام سبز و بام خنک و بررسی تاثیر آن‌ها بر غلظت آلاینده‌های سطحی، مشخص شد که غلظت آن‌ها در میانگین شبانه‌روزی محسوس نیست و در برخی ایستگاه‌های هواشناسی منتخب روند کاهشی نیز داشته است و به طور کلی این راهبردهای پیشنهادی تاثیر نامطلوبی بر کیفیت هوای کلان‌شهر تهران نداشته است. این محققان با اشاره به تاثیر کاهش دما و سرعت باد بر افزایش غلظت آلاینده‌ها و تشدید جزیره گرمایی شهری در برخی ساعات شبانه‌روز تاکید می‌کنند: «برنامه‌های کاهش انتشار آلاینده‌های اولیه و گرمای انسان‌ساخت مثل بهبود کیفیت سوخت و به‌روزرسانی سامانه‌های حمل‌ونقل شهری همچنان باید در اولویت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات