بررسی وضعیت مسکن درجمهوری آذربایجان

به گزارش اخبار ساختمان، افزایش درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور نفت خیز در منطقه قفقاز جنوبی موجب توسعه حوزه‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش مسکن در این کشور شده است و به همین علت سرانه اشتغال در زمان رونق تولید مسکن در این جمهوری در سال‌های اخیر از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان بسیاری از شهروندان این کشور که در زمان شوروی از دولت خانه‌ای را دریافت کرده بودند، با قوانین جدید اجازه فروش منازل خود را به دست آوردند که آن هم به رونق بازار مسکن در این کشور تحرک بخشید. در دهه اول استقلال ملی جمهوری آذربایجان بازار مسکن این کشور نیز اگر چه بیشتر خانه‌های ساخته شده در زمان شوروی را در بر می‌گرفت، اما با گذشت سالها حضور بیش از پیش بخش خصوصی در حوزه تولید مسکن موجب افزایش تقاضا به ویژه در بخش آپارتمان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات