سه پروژه برقي در استان اردبيل بهره برداري مي شود

سه پروژه برقي در استان اردبيل بهره برداري مي شود

به گزارش پايگاه خبري توانير ، اين پروژه ها شامل يك نيروگاه خورشيدي 0.2 مگاواتي، نيروگاه خورشيدي1.5مگاواتي و پست 230 كيلولت آرتا و خط 4 مداره 63 كيلوولت آرتا به رينگ اردبيل است كه با سرمايه گذاري 215ميليارد و 600 ميليون تومان از محل منابع داخلي و بخش خصوصي اجرا شده اند.

پست 230 كيلولت آرتا با سرمايه گذاري 200 ميليارد توماني و ظرفيت 140ولت آمپر با هدف تقويت شبكه انتقال و توزيع، تأمين برق مطمئن و پايدار و كاهش تلفات و بهبود كيفيت برق اجرا شده است.
در اين سفر دو نيروگاه خورشيدي نيز افتتاح خواهد شد. يكي از طرح هاي خورشيدي، بهره برداري از نيروگاه خورشيدي 0.2مگاواتي با توليد تجمعي  326 هزار كيلووات ساعت است كه با افتتاح آن، سالانه معادل 0.11 ميليون مترمكعب در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي و از انتشار گاز  co2 معادل 274 تن در سال جلوگيري مي كند.
اين پروژه همچنين در مصرف آب به ميزان 87.44 مترمكعب در سال صرفه جويي به دنبال دارد.
مزيت هاي بهره برادري از نيروگاه خورشيدي 1.5 مگاواتي  هم  با توليد تجمعي  244 هزاركيلووات ساعت هم شامل صرفه جويي در مصرف سوخت معادل 0.85 ميليون مترمكعب گاز طبيعي، عدم انتشار گاز دي اكسيد كربن معادل 2056 تن در سال و صرفه جويي در مصرف آب به ميزان 655 مترمكعب در سال است.
با بهره برداري از اين پروژه ها كه عمليات اجرايي آن ها در سال هاي 94 و 98آغاز شده در مجموع براي 70نفر فرصت اشتغال ايجاد شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات