منافع اجراي طرح برق اميد براي كشور/صنعت برق كاهش درآمدها در كوتاه مدت را با كاهش نياز به سرمايه گذاري در احداث تاسيسات جديد جبران مي كند

منافع اجراي طرح برق اميد براي كشور/صنعت برق كاهش درآمدها در كوتاه مدت را با كاهش نياز به سرمايه گذاري در احداث تاسيسات جديد جبران مي كند

به گزارش پايگاه خبري توانير ، سخنگوي صنعت برق با حضور در برنامه سلام صبح بخير شبكه سوم سيما در خصوص طرح برق اميد گفت:  در اين طرح مشتركان به سه دسته پرمصرف، خوش مصرف و كم مصرف تقسيم بندي مي شوند و ما اميدواريم كه اجراي طرح برق اميد باعث هجرت دو گروه ديگر به جمع مشتركان كم مصرف شود.

مصطفي رجبي مشهدي با بيان اين كه 36 ميليون مشترك برق در كشور وجود دارد كه از اين ميان نزديك به 30 ميليون مشترك خانگي هستند خاطرنشان كرد: براساس آمارها 8.5 ميليون مشترك خانگي در گروه كم مصرف ها و 4.5 ميليون نيز جزو مشتركان پرمصرف قرار دارند و الباقي مشتركاني هستند كه در گروه خوش مصرف ها تقسيم بندي مي شوند.
رجبي مشهدي ادامه داد: اين طرح فرصت مناسبي براي همه مشتركان ايجاد مي كند كه مصرفشان را كم كنند و از تخفيف صد درصدي بهاي برق برخوردار شوند.
وي تصريح كرد: هدف از اجراي اين طرح به هيچ عنوان كاستن از رفاه خانوار نيست بلكه به دنبال بهينه سازي مصرف و اختصاص آن بخش هاي توليدي مانند كشاورزي و صنعتي هستيم.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه به طور مثال يك يخچال 12 فوت در هر 24 ساعت يك كيلووات ساعت برق مصرف مي كند، گفت: هرچه از يخچال و وسايل برقي با درجه انرژي بالاتر استفاده شود، ميزان مصرف برق اين نوع وسايل نيز كمتر خواهد شد.
سخنگوي صنعت برق همچنين پراكندگي جمعيت كم مصرف ها را در كشور تقريبا يكسان دانست و با بيان اين كه حدود 30 درصد از مشتركان مناطق مختلف در اين گروه قرار مي گيرند، افزود: 60 درصد از جمعيت كم مصرف هاي برق كشور در روستاها و 40 درصد نيز در مناطق شهري هستند ولي ما اميدواريم با آگاه سازي و تبليغات مناسب، جمعيت بيشتري به گروه هاي كم مصرف اضافه شوند.
رجبي مشهدي در عين حال در خصوص الگوي كم مصرفي در مناطق عادي و گرم نيز گفت: اين الگوها در حال بررسي هاي بيشتر قرار دارد اما براساس آمارهاي موجود اگر الگوي كم مصرفي در مناطق عادي 100 كيلووات ساعت در ماه است،  اين الگو در مناطق گرم 4 برابر بيشتر و حدود 400 كيلووات ساعت خواهد بود.
وي ياداورشد: براساس آمارهاي موجود، 30 درصد از مشتركان خانگي در مناطق گرم نيز در جرگه كم مصرف ها قرار دارند.
سخنگوي صنعت برق اظهار اميدواري كرد: با تبليغات مناسب و اطلاع رساني صحيح، تا 10 درصد از مصرف برق مشتركان خانگي كاهش  و به بخش هاي صنعتي و كشاورزي تزريق و باعث رونق بيشتر اين بخش ها در كشور شود.
رجبي مشهدي اذعان كرد: ممكن است با اجراي اين طرح در كوتاه مدت هزينه هايي به صنعت برق وارد شود چرا كه باعث كاسته شدن از درآمدهاي برق خواهد شد اما در بلند مدت و از ديدگاه اقتصادي صحيح، باعث كاهش سرمايه گذاري مورد نياز براي احداث نيروگاه هاي جديد و تاسيسات مورد نياز براي انتقال و توزيع خواهد شد كه تنها براي ساعت هاي محدودي در سال مورد استفاده قرار مي گيرند و اين سرمايه گذاري را مي توان به بخش هاي ديگر تزريق كرد.
وي در عين حال ياداور شد: كاهش 10 درصدي مصرف برق بخش خانگي از انتشار 5 ميليون تن گازهاي آلاينده به جو جلوگيري خواهد كرد.
سخنگوي صنعت برق در عين حال تصريح كرد: شكل گيري روند پايدار تامين برق نيز از ديگر محاسن اين طرح به شمار مي رود همانگونه كه همكاري مشتركان در دوسال متوالي(امسال و سال گذشته) باعث شد تابستاني بدون خاموشي و تنها با رشد 10 درصدي در پيك را شاهد باشيم.
رجبي مشهدي گفت: در كشور 50 تا 60 درصد انرژي بيشتر براي توليد كالا و خدمات مصرف مي شودكه با شاخص شدت انرژي سنجيده و بيان مي شود و اين روند در بخش خانگي هم وجود دارد اما  ما اميدواريم كه اجراي اين طرح به بهينه سازي مصرف برق در بخش خانگي كشور منتج شود.
وي ياداورشد: ما به دنبال آن هستيم كه طرح برق اميد را به طرح هاي تشويقي در ساعت هاي پيك گره بزنيم و باعث كاهش مصرف برق در پيك (ماه هاي گرم) شويم.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات