نظارت بر كارگاه هاي ساخت پايه هاي بتني شبكه برق كشور افزايش مي يابد

نظارت بر كارگاه هاي ساخت پايه هاي بتني شبكه برق كشور افزايش مي يابد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، پايه هاي بتني شبكه نيرورساني به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي شبكه در حوزه سازه و تأسيسات زيربنايي شبكه، همواره در معرض آسيب هاي ناشي از بلاياي طبيعي و غير طبيعي قرار دارند.

بر اساس مطالعات انجام شده، از آنجا كه شكستن اين پايه ها در حوادث يكي از عوامل اصلي زمينه ساز بحران در سال هاي گذشته به شمار مي رود، تمركز ويژه به اين موضوع به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف در بهبود تاب آوري و مقاوم سازي شبكه توزيع برق  مورد توجه قرار گرفت.
در همين راستا  نسبت به تعريف مأموريت هاي ويژه اي جهت اجرا در سال جاري  در معاونت توزيع توانير اقدام شده است كه در قالب اين ماموريت، استانداردسازي و بهبود كيفيت توليد پايه هاي بتني به عنوان بخشي از مأموريت ويژه مقاوم سازي شبكه در دستور كار دفتر مهندسي و راهبري شبكه قرار گرفته است.
درهمين زمينه و به منظورآشنايي بيشتر همكاران صنعت برق در بخش توزيع با اين اهداف و ماموريت تعريف شده، نخستين دوره آموزش هماهنگ نظارت بر كارگاه هاي پايه سازي در شركت هاي توزيع برق كشور با همكاري شركت هاي توزيع نيروي برق هرمزگان و همدان نيز برگزار شد.
اين دوره آموزشي با توجه به ضرورت وجود نظارت متمركز، آموزش در اين حوزه و رصد ناظرين مرتبط در شركت هاي توزيع برق تعريف و به منظور آشنايي بصري كارشناسان با عيوب پايه هاي بتني و خطوط توليد مرتبط در دستور كار گروه راهبري و قابليت اطمينان دفتر مهندسي و راهبري شبكه قرار گرفت.
در اين دوره آموزشي نتايج حاصل از  3 ماه بازديد ميداني از كارگاه هاي توليد پايه هاي بتني كشور و برداشت قريب به بيش از 1000 تصوير از نقاط قوت و ضعف توليد، مستندسازي و تهيه مطالب تشريحي جهت تهيه بيش از 250 اسلايد كاربردي ماندگار بصورت مصور در حوزه نظارت و تعداد 7 كتابچه ارزشمند آزمون مصالح بتني، به صورت مجازي به شركت كنندگان ارائه شد.
خاطرنشان مي سازد بر اساس برنامه ريزي انجام شده آزمون نظارت از كليه ناظرين شركت هاي توزيع برق كشور در مورخ 16 شهريورماه بصورت آنلاين از ساعت 12 ظهر لغايت 14 برگزار مي شود و ناظرين پس از ارزيابي در برنامه هاي كميته با محوريت توانمند سازي و ارتقاي دانش فني هدايت مي شوند و از ظرفيت هاي نظارتي آنان در  بهبود پايداري شبكه برق كل كشور استفاده خواهد شد.
خاطرنشان مي سازد در اين دوره آموزشي كه مديران عامل شركت هاي توزيع، معاونين مهندسي، اعضاي كميته فني و بازرگاني و ناظرين كارگاه هاي پايه سازي شركت هاي توزيع حضور داشتند، ضمن انتقال دانش فني،  نكات كليدي نظارت بر توليدات پايه هاي بتني با هدف آشنايي مديران و كليه اركان تصميم گير در اين حوزه و همچنين هدايت كارگاه هاي پايه سازي در جهت بهبود كيفيت توليد ارائه و كميته تخصصي پايه هاي بتني نيز، تجارب مجموعه متخصصين اين حوزه را در قالب تصوير، نكات فني و پرسش و پاسخ تشريح  شد.
در اين دوره مسعود صادقي خمامي مديركل نظارت برتوزيع  با اشاره به اهميت پايه هاي بتني در پايداري شبكه و اهتمام مجموعه معاونت هماهنگي توزيع در بهبود كيفيت اين بخش حياتي شبكه ،  بر ضرورت جديت شركت هاي توزيع برق در هدايت و نظارت كارگاه هاي پايه سازي تأكيد كرد.
همچنين مجيد خودسياني دبير كميته پايه هاي بتني نيز با تشريح تكاليف ابلاغي شركت هاي توزيع برق خاطرنشان كرد: نظارت يكي از مهمترين بخش هاي اجرايي شركت هاي توزيع برق است و توجه ويژه مديران به اين بخش را زمينه ساز نگهداشت سرمايه هاي صنعت برق، بهبود قابليت اطمينان، تاب آوري و پايداري شبكه توزيع برق و در نهايت تحقق مهمترين وظيفه صنعت برق يعني  بهبود خدمات رساني به شمار مي رود.
الزام شركت ها به تفكيك وظايف ناظرين كارگاه هاي پايه سازي از ساير امور ساختماني، تخصيص نفرات عمراني به اين حوزه، ضرورت هماهنگي با كميته از سوي شركت ها در كليه امور مرتبط با پايه هاي بتني، اقدامات انجام شده درخصوص ارزيابي صلاحيت توليد كنندگان اين حوزه از ديگر مواردي بود كه دبير كميته تخصصي پايه هاي بتني كشور به آنها اشاره و توجه شركت ها را خواستار شد.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات