کمیسیون تخصصی مکانیک چهارشنبه ۱۲ شهریور برگزار شد.

کمیسیون تخصصی مکانیک چهارشنبه ۱۲ شهریور برگزار شد.

کمیسیون تخصصی مکانیک، چهارشنبه دوازدهم شهریور برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات