جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تاسیسات برقی ساختمان ها

جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تاسیسات برقی ساختمان ها

جلسه بررسی تفاهم نامه ساماندهی و آموزشی مجریان تاسیسات برقی ساختمان ها، پنجشنبه سیزدهم شهریور برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات