دبیر کارگروه تسهیل‌گری شورای شهرستان مشهد: شاخصی برای قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد

دبیر کارگروه تسهیل‌گری شورای شهرستان مشهد گفت: برای اجرای یک سازه با خرپشته و پله به ازای هر متر مربع غیر مفید ۹۷۸ هزار تومان و هر مترمربع مفید آن یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان، هزینه پرداخت می‌شود. دبیر کارگروه تسهیلگری مسکن تصریح کرد: بنابراین اگر بنایی با این شرایط میانگین قیمت تمام شده هر متر مربع مفید آن سه میلیون تومان هزینه دارد، چرا باید با قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون به دست مصرف کننده برسد. حافظ نظامی با اشاره به ریز هزینه‌های تمام شده یک ساختمان تصریح کرد: محاسبه به صورت ریز قیمت تمام شده ساخت یک ساختمان بتنی با مواد متوسط سه میلیون و ۳۳۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع است، قطعا برخی راهکارها جهت کاهش هزینه برای مصرف کننده نهایی مسکن وجود دارد، ولی متاسفانه خلا اصلی این است که هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد و همین نبود واحد قیمت گذاری، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات