بهره برداري از پست و خط 4 مداره آرتا به رينگ اردبيل و دو نيروگاه خورشيدي آغاز شد

بهره برداري از پست و خط 4 مداره آرتا به رينگ اردبيل و دو نيروگاه خورشيدي آغاز شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، با بهره برداري از نيروگاه خورشيدي 0.2 مگاواتي با توليد تجمعي 326 هزار كيلووات ساعت، سالانه معادل 0.11 ميليون متر مكعب در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي و از انتشار گاز  دي اكسيد كربن معادل 274 تن در سال جلوگيري مي كند. اين پروژه همچنين در مصرف آب به ميزان 87 مترمكعب در سال صرفه جويي به دنبال دارد.

مزيت هاي بهره برادري از نيروگاه خورشيدي 1.5 مگاواتي هم با توليد تجمعي 2 ميليون و 449 هزار كيلووات ساعت هم شامل صرفه جويي در مصرف سوخت معادل 85 ميليون مترمكعب گاز طبيعي، عدم انتشار گاز co2 معادل 2 هزار و 56 تن در سال و صرفه جويي در مصرف آب به ميزان 655 متر مكعب در سال است.
همچنين پست 230 كيلوولت و خط چهار مداره 63 كيلوولت آرتا به رينگ اردبيل با هدف تقويت شبكه انتقال و توزيع، تامين برق مطمئن و پايدار و كاهش تلفات و بهبود كيفيت برق اجرا شده است.
با بهره برداري از اين پروژه ها كه در سال هاي 94 و 98 عمليات اجرايي آنها آغاز شده در مجموع براي 70 نفر فرصت اشتغال ايجاد شده است.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات