طرح "برق اميد" و مديريت مصرف در اولويت برنامه ها قرار دارد

طرح "برق اميد" و مديريت مصرف در اولويت برنامه ها قرار دارد

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در اين مراسم ويديو كنفرانسي كه با حضور مهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ،مهندس محمد حسن متولي زاده رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توانير و جمعي از معاونان شركت توانير و مسولان استاني و صنعت برق استان مازندران برگزار شد، طي حكمي از سوي مديرعامل توانير دكتر فرامرز سپري به سمت مديرعامل شركت توزيع برق استان مازندران معرفي و از خدمات ارزشمند مهندس رضاغفاري مديرعامل سابق و محمد حسين اسدي گرجي سرپرست سابق اين شركت قدرداني شد.
معاون وزير نيرو در اين مراسم محدود شدن رشد پيك شبكه به يك درصد در تابستان امسال را با صرفه جويي بالايي همراه دانست و تاكيد كرد:صنعت برق در كنار افزايش ظرفيتهاي توليد برق ،نگاه ويژه اي به برنامه هاي مديريت مصرف برق و حفظ تعادل در هزينه هاي اقتصادي ،هزينه هاي فني و محيط زيست دارد.
مهندس حائري با ابراز اميدواري نسبت به پيگيري برنامه هاي مديريت مصرف و مديريت تقاضا در توزيع برق مازندران ،تقويت همراهي و همدلي و ظرفيت سازي نيروهاي جوان و متخصص كه تضميني براي آينده مديريتي اين شركت محسوب مي شود را حايز اهميت دانست و بر لزوم برنامه ريزي خاص شركت توزيع براي اجراي طرح "برق اميد" و ضرورت نظارت ،پايش و كنترل شركتها در اين خصوص تاكيد كرد.
وي موضوع مديريت مصرف را از مباحث جدي صنعت برق عنوان كرد و افزود: مديريت مصرف برق در گيلان و مازندران نبايد تابعي از رطوبت بالا و حرارت محيط باشد و اقدامات پيش بيني شده بايد جدا از تغييرات دمايي ،خود را نشان دهد و بتوانيم تابستان آينده روي مديريت مصرف هوشمندانه و مبتني بر كار مطالعاتي حساب كنيم.
مهندس حائري با تاكيد بر اينكه موضوع مديريت مصرف و "برق اميد" در اولويت برنامه ها قرار دارد ،همكاري و تعامل با مسوولان استاني و حفظ روحيه جهادي را حايز اهميت دانست و افزود: بايد در شرايط بحراني به ويژه بارش برف و باران، تاب آوري سيستم افزايش يابد و يكي از راهكارها در اين خصوص استفاده از كابل خودنگهدار است كه در اولويت شركت توانير قرار دارد و انتظار مي رود تاب آوري شركتهاي توزيع برق مازندران و گيلان در شرايط خاص جوي بالا يرود و اين شركتها جزو شركتهاي پيشرو در اين عرصه باشند.
معاون وزير نيرو موضوع بعدي را توجه به مبلمان شهري از جمله  در مناطق ساحلي عنوان كرد و كار در اين عرصه و افزايش ظرفيتهاي فني در اين خصوص را مورد تاكيد قرارداد.
در ابتداي اين مراسم مديرعامل شركت توانير، حساسيت استان مازندران با توجه به شرايط محيطي و جغرافيايي را مورد توجه قرار داد و افزود: اعتقاد دارم با توجه به توانمندي كه در اين استان سراغ دارم، همكاران ما قطعا مي توانند با همدلي و هماهنگي و حمايت مسولان استاني و نمايندگان مردم ، كارهاي بزرگتري را به انجام برسانند و به الگويي براي كشور تبديل شوند.
مهندس متولي زاده اجراي دقيق و صحيح "برق اميد" و بازسازي شبكه هاي فرسوده را كه بخش قابل توجهي از مردم را بهره مند مي سازد دو حوزه مهم برشمرد و استفاده حداكثري از اين فرصت ارزشمند را مورد تاكيد قرارداد.
مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير در اين نشست با اشاره به اينكه صنعت توزيع برق مقطع جديدي از ارايه خدمات را پيش رو دارد، "برق اميد" را يك طرح ويژه و در ابعاد ملي عنوان كرد كه نيازمند مراقبت و دقت خاص است و هرگونه كوتاهي و سهل انگاري مي تواند روند اجراي اين طرح بزرگ را تحت تاثير قرار دهد.
وي بزرگترين دستاورد صنعت برق در پيك تابستان امسال را مضاعف شدن همدلي مجموعه برق كشور در بخشهاي توليد ،انتقال ،شركت مديريت شبكه و شركتهاي توزيع در جهت ارايه خدمات عنوان كرد و با اشاره به شكل گيري دوران جديد خدمات رساني شركتهاي توزيع بر محور تحول ديجيتال افزود: بر پايه اين تحول، شركتهاي توزيع به اتاق شيشه اي تبديل مي شوند كه خدمات آنها از سوي ذينفعان قابل رويت است و به طور روزانه ارزيابي مي شوند.
در ادامه اين نشست دكتر رازيان معاون عمراني استاندار مازندران با قدرداني از تلاشگران صنعت توزيع برق استان كه در شرايط سيل و بحرانهاي طبيعي ،برق مناطق صعب العبور استان را در كوتاهترين زمان تامين كردند ،نياز استان به افزايش ظرفيتهاي توليد و رفع فرسودگي شبكه هاي توزيع را خاطرنشان كرد و اظهار داشت: برق نقش كليدي و مهم در زندگي روزمره مردم دارد ولازم است از اقدامات خوب و موثر صنعت برق استان براي بهينه سازي مصرف برق و گذر از پيك تابستان تشكر كنم.
اين نشست با ارايه گزارشي از صنعت برق استان و تعامل با مسولان استاني از سوي مهندس افضلي مديرعامل برق منطقه اي مازندران و گزارش عملكرد مديرعامل و سرپرست سابق توزيع برق مازندران  و ارايه برنامه هاي آتي از سوي مديرعامل جديد اين شركت همراه بود.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات