دلال بازی و سوداگری آفت بازار مسکن است

در بخش مسکن نیز شرایط به همین نحو پیش می‌‏رود؛ وقتی راه کار مناسبی برای کنترل سرمایه گذاران بخش مسکن وجود ندارد، دلالان و افراد فرصت طلب در زمان رکود ‏با هماهنگی یکدیگر مبادرت به خرید ملک به قیمت پایین و عرضه آن با قیمت بالا می‌کنند، این همان نقطه‌ای است که ‏مجلس و قوه قضائیه باید به آن توجه ویژه داشته باشند و دارند. در نتیجه کنترل قیمت اجاره بها در گرو کنترل قیمت مسکن و به تبع آن کنترل و مبارزه با افراد سود جو و فرصت ‏طلب در بخش مسکن است، در اصل به جای سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه به سمت واسطه‌گری و خرید و ‏فروش مکرر سوق داده شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات