تخریب کننده تجهیزات ترافیکی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد

تخریب کننده تجهیزات ترافیکی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد

تخریب کننده تجهیزات ترافیکی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، از بهمن ماه سال گذشته فردی متخلف اقدام به تخریب تجهیزات ترافیکی از جمله دوربین های ثبت تخلف، دکل ها، کابل های برق و مخابرات سازمان ترافیک در نقاط مختلف شهر می کرد، لذا برای دستگیری این فرد، تیم متشکل از حراست، حفاظت فیزیکی و اپراتورهای مرکز کنترل ترافیک تشکیل شد.
برای ردیابی و دستگیری این فرد متخلف، در کنار تشکیل گشت های بازرسی، فناوری مخابره پیام نیز روی سیستم ها و تجهیزات ترافیکی نصب شد، به طوری که به محض قطع شدن برق و یا آسیب رسیدن به سیستم ها، برای گشت ها پیام اخطار ارسال می کند.
خوشبختانه با استفاده از فناوری مخابره پیام و پیگیری های مستمر حراست و حفاظت فیزیکی سازمان ترافیک فرد متخلف دستگیر و برای رسیدگی موضوع به دستگاه قضائی تحویل داده شد.
گفتنی است برای جلوگیری از تخریب و آسیب رسانی به تجهیزات ترافیکی گشت های بازرسی و حفاظت فیزیکی به صورت مستمر فعال و کلیه تجهیزات مجهز به فناوری ارسال پیام اخطار به گشت ها شده اند.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات