تعداد 279 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده امور منابع آب مشهد پر و مسلوب...

مدیر امور منابع آب مشهد با اشاره به گفت: در پنج ماهه ابتدایی سال 99 تعداد 279 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز و فریمان) پرومسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد برزویی با اشاره به آمار پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد در پنج ماهه ابتدایی سال 99، اظهارکرد: این اقدامات توسط همکاران پرتلاش امور، گروه های گشت و بازرسی، اجرائیات و با همکاری نیروی محترم انتظامی با اخذ دستور قضایی انجام گرفت.

وی افزود: از تعداد 279 حلقه چاه غیرمجاز مذکور، تعداد 99 حلقه چاه غیرمجاز عمیق (تا عمق 300 متر و دبی هایی تا 36 لیتر بر ثانیه) و تعداد 180 حلقه چاه غیرمجاز نیز نیمه عمیق با دبی هایی تا 10 لیتر بر ثانیه بوده اند.

مدیر امور منابع آب مشهد  با بیان اینکه این اقدامات در این مدت موجب صرفه جویی سالانه بیش از 9 میلیون مترمکعب آب ناشی از جلوگیری از بهره برداری چاه های غیرمجاز شده است، ابراز کرد: همچنین در پنج ماهه اول سال 99 این امور با همکاری نیروی انتظامی تعداد 9 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد را شناسایی و توقیف نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات