برگزاری جلسه مجمع عمومی عملیات جاری سال مالی 1398 شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،جلسه مجمع عمومی عملیات جاری سال مالی 1398 بصورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با شرکت مدیریت منابع آب ایران، برگزارشد.

این گزارش حاکی است :در این جلسه،پس از استماع گزارش عملکرد فعالیت های اعتبارات هزینه ای هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی عملیات هزینه ای، بازخورد مطلوب نسبت به گزارشات کسب گردید و جلسه با ذکر و بررسی چالش و مشکلات این شرکت به پایان رسید.

شایان ذکر است؛ در این جلسه، صورت های مالی ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تائید مجمع عمومی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات