تسریع در احداث تصفیه خانه و ساماندهی کشف رود

تسریع در احداث تصفیه خانه و ساماندهی کشف رود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات