ارائه خدمات سرویس مدارس ۴۷ شرکت حمل و نقل درون شهری

ارائه خدمات سرویس مدارس ۴۷ شرکت حمل و نقل درون شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات