بهبود فضاسازی های شهر برای ایام محرم از نگاه ۴۰ درصد شهروندان

بهبود فضاسازی های شهر برای ایام محرم از نگاه ۴۰ درصد شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات