تشکیل تیم های بازرسی از اماکن تجمعی پرخطر با استفاده از ۵۰ کارشناس

تشکیل تیم های بازرسی از اماکن تجمعی پرخطر با استفاده از ۵۰ کارشناس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات