ارائه عملکرد معاونت عمرانی شهرداری تبریز به اعضای شورای شهر

ارائه عملکرد معاونت عمرانی شهرداری تبریز به اعضای شورای شهر

به گزارش شهریار، گزارش حسابرسی شهرداری و شرکت‌های تابع نخستین دستور جلسه امروز شورانشینان است که مطابق هفته‌های گذشته توسط شرکت‌های حسابرس ارائه می‌شود.

دومین و مهمترین دستور جلسه امروز شورای شهر، گزارش معاون عمرانی شهردار پیرامون پروژه‌های عمرانی شهرداری است.

محمدحسن اسوتچی و محرم محمدزاده دو سخنران میان‌دستور جلسه امروز شورای شهر هستند.

در ادامه جلسه، بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری مبنی بر اعمال مساعدت و یا تجویز قرارداد مصالحه بین شهرداری تبریز و افراد و شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

و در نهایت بررسی نامه مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری تبریز مبنی بر نحوه تملک و پرداخت غرامت به صاحبان پاساژ ساوالان در درب گجیل، دستور جلسه بعدی شورانشینان است.

یک‌صد و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تبریز، رأس ساعت ۸:۳۰ آغاز می شود.

عکس آرشیوی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات