نشست مشترک رشت با مسئولین مجموعه ی تبیین منظومه ی فکری رهبر معظم انقلاب

نشست مشترک رشت با مسئولین مجموعه ی تبیین منظومه ی فکری رهبر معظم انقلاب

نشست مشترک عضو هیأت مدیره و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مسئولین مجموعه ی تبیین منظومه ی فکری رهبر معظم انقلاب پیرامون برگزاری دوره های آموزشی استادمحور و مطالعه محور مشتمل بر سه سطح در شهر رشت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات